โพล

บริษัทใดบ้างอยู่ในเครือนำแสงกรุ๊ป?

เลือกดูโพลล์ :

  • บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด27.50%
  • บริษัท ที.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด16.25%
  • บริษัท นำแสงอีคว้กเมนท์ จำกัด7.50%
  • ถูกทุกข้อ48.75%

จำนวนผลผู้ลงคะแนน :80

ลงคะแนนครั้งแรก :2015-03-17 13:30:45

ลงคะแนนครั้งล่าสุด :2017-08-28 11:26:11